หอจดหมายเหตุ

ที่เก็บสำหรับหมวดหมู่'แอปเปิ้ล'

คุณเป็นผู้ใช้ Mac? ลองรวมแป้นพิมพ์ดังต่อไปนี้ cmd + (ตัวเลือก) ALT + CTRL + 8 สีที่มีกลับทันทีให้หน้าจอได้ถ่ายภาพเชิงลบเช่นความรู้สึก Hit ร่วมกันเพื่อคืนค่าสี

24 มีนาคม 2011 | ยื่นใต้ แอปเปิ้ล , Tips & Tricks
Tags :