หอจดหมายเหตุ

'Windows'Posts Tagged

บางท่านอาจจะหายไปดีเก่าลูกค้า Telnet บรรทัดคำสั่ง สิ่งที่เป็น Vista ที่มีลูกค้าใช้งานตามค่าเริ่มต้นนี้ ข่าวดีก็คือค​​ุณสามารถติดตั้ง / เปิดการใช้งาน โดยให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ไปที่ Control Panel คลิกที่'Programs'คลิก'โปรแกรมและคุณลักษณะ'ในที่'เปิดหน้าต่างคุณสมบัติ [...]

6 พฤศจิกายน 2009 | ยื่นใต้ ไมโครซอฟท์ , Tips & Tricks
Tags : , ,